Välj en sida

Five Star Festivals

Five Star Festivals är en sammanslutning av några Sveriges främsta musikfestivaler i sina respektive genrer: Båstad Chamber Music, Korrö Folkmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival, Helsingborgs Pianofestival och Lund Choral Festival. Varje festival är unik med en tydlig individuell och konstnärlig identitet.

Gemensamt för dem alla är en hängiven ambition att leverera unika upplevelser med högsta möjliga kvalité till så stora och breda målgrupper som möjligt.

Kontakt

Peter Wilgotsson

Verksamhetschef Festival/Utland

0708 – 58 58 00
peter.wilgotsson@musikisyd.se

Starka varumärken

Five Star Festivals stärker och tydliggör varje festival enskilt och gemensamt samtidigt som de återfinns under Musik i Syds paraply. De är var för sig egna starka varumärken och visar på södra Sveriges rika utbud av lokala, regionala och internationella musikupplevelser, som troligen inte finns att hitta samlat på liknande sätt någon annanstans i Skandinavien.

Båstad Chamber Music

Somrarna i Båstad och på Bjärehalvön förgylls sedan mer än 20 år av en juniveckas intensiv kammarmusik-festival. Välkommen till en av Sveriges viktigaste scener för just kammarmusik. Välkända klassiker men även nytt och okänt. Här hittar du både svenska och internationella artister på högsta konstnärliga nivå.

Helsingborg Pianofestival

Under sensommaren presenterar vi varje år några av dagens främsta internationella pianovirtuoser. Vi bjuder även på svenska solister, föreläsningar, seminarier, familjekonsert, konsertintroduktioner och Master Classes. Format och innehåll med sin koncentration på pianot är något ganska unikt och inte bara artister utan också publik reser långväga till Helsingborg och Dunkers Kulturhus. Nu inleds även ett samarbete med den välrenommerade pianotävlingen Van Cliburn International Piano Competition.

Korrö Folkmusikfestival

Sveriges största folkmusikfestival. Ingen annanstans i Sverige har du tillgång till den bredd av svensk och nordisk folkmusik som erbjuds på Korrö. Samtidigt har festivalen behållit sin ursprungliga stämning av intimitet och närhet. Det kommer att blandas friskt i festivalprogrammet mellan välkända grupper och mindre etablerade som kanske möter en större festivalpublik för första gången.

Lund Choral Festival

Lund Choral Festival har ambitionen att framhålla körsången som konstform och samtidigt ta vara på de enorma krafter som ligger bakom körsången som folkrörelse samt stärka Lund som körstad. Den första festivalen genomfördes 2006 och har sedan dess återkommit i oktober månad vartannat år.

Ystad Sweden Jazz Festival

Ystad Sweden Jazz Festival är en årligen återkommande jazzfestival i Ystad. Den grundades 2010 och vill erbjuda publiken högkvalitativa jazzkonserter med internationella jazzartister och svenska jazzstjärnor. Festivalen erbjuder också en scen för unga svenska musiker och ska också uppmuntra barn och unga att bli intresserade av jazz. Konstnärlig ledare är pianisten Jan Lundgren.